Angol tanulás kutatási háttér

A hallás útján történő befogadás és az olvasás összekapcsolása a nyelvtanításban javítja a tanulók olvasáskészségét. Az olvasáskutatók szerint (Csépe, 2006, 2013; Trelease, 2013), a hallott és megtanult szókincs lesz a beszélt szókincs alapja, ami azután az olvasás szókincsévé válik és végül az írásban konszolidálódig. Másképpen, amikor a diák az angol nyelvet tanulja, a hallott szöveg szókincsére épül az olvasáskészség fejlődése, amikor új szóval találkozik egy szövegben. Ezért a hatékony tanítás-tanulásban a meghallgatás, a kiejtés, a szavak elsajátítása és az olvasás gyakorlása a leghangsúlyosabb a nyelvtanulás első időszakában. 

A nyelvi fejlődéshez a diáknak olyan szövegeket kell tanítani, ami számára jelentéssel bír és használhatja a mindennapi kommunikációjában, illetve elősegíti a más tudásterületeken folytatott tanulmányait. A szókincsnek kiemelkedő szerepe van, de az optimális nyelvfejlődés szempontjából még ennél is fontosabb, hogy a diák számára hasznos és ismert legyen a tematika. Akkor olvas és tanul a diák szívesen és érdeklődéssel, ha a szöveg az aktuális nyelvi és olvasási készségének szintjénél nem sokkal alacsonyabb és nem sokkal magasabb. Kutatások azt sugallják, hogy azokban a nyelvi környezetben fejlődik a legtöbbet a nyelvtudása, amelyekről már ismereteik vannak. (Carol Johnson) 

Carol Johnson Dr., Better input, better outcome: Improving English Learners’ literacy achievement https://www.renaissance.com/2019/09/26/blog-better-input-better-outcome/tcome/

Általános angol

Street Smart English - az angol nyelvfejlesztés, ami amit a mindennapokban használunk

Coaching Angol

B2 szintől - az üzleti életben hasznos készségek, soft skills megismerése és gyakorlása

Tanári tréning

Webinar angoltanároknak - a 21. századi angol nyelv tanítás-tanulás

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies